centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

BEZOEK AAN DE ABDIJ VAN BERNE   

HEESWIJK-DINTHER

De abdij van deze Norbertijnengemeenschap is de langst bestaande kloostergemeenschap in Nederland en werd gesticht in 1134.

De Norbertijnengemeenschappen kiezen van oudsher bewust voor een kloosterleven dat het midden houdt tussen contemplatie/beschouwen en actief werken binnen de gemeenschap: zoals werken in parochies rond de abdij. Er is veel aandacht voor het gebedsleven, o.a. in het koorgebed. Norbertus streefde in zijn tijd naar kerkvernieuwing en naar het ideaal van leven in armoede, in combinatie met actief zijn in de samenleving.

Deze vernieuwingsgedachte was en is nog steeds heel actueel tijdens en na het 2e Vaticaanse Concilie. Al lang daarvoor verzorgde de abdij tekstboekjes voor liturgische vieringen, waardoor deze beter toegankelijk werden.

Abt Denis Hendrickx wil ons graag ontvangen. We krijgen uitleg over het ontstaan, de geschiedenis, de spiritualiteit, leven in communiteit en pastoraat. Rond het middaguur zijn we welkom om deel te nemen aan de eucharistieviering en de gezamenlijke maaltijd.

s Middags kunnen we:

  • de boekhandel bezoeken,
  • het Berner Abdijbier proeven, dat sinds kort opnieuw (weliswaar nog elders) wordt gebrouwen,
  • niet te vergeten: genieten van de rust in de abdijtuin.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Donderdag 19 april 2018

TIJD

vertrek: 09:00 uur, terugreis ca.16:30

LOKATIE

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther

GASTHEER

Abt Denis Hendrickx

CONTACTPERSONEN

Gard & Mia Verstegen

DEELNEMERSBIJDRAGE

15,00 inclusief lunch exclusief reiskosten en proeven abdijbier.

AANMELDING

Vóór 5 april 2018 i.v.m. reserveren

 U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.