centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

DE JOODSE CONTEXT VAN HET 'ONZE VADER'

Het 'Onze Vader' of 'Paternoster' is het meest verbreide christelijke gebed en dateert reeds uit de eerste eeuwHet verbindt vele christenen van verschillende nationaliteiten en denominaties wereldwijd.

Afgelopen jaar was het zelfs even in het nieuws omdat in de Nederlandse en Vlaamse Rooms-Katholieke Kerken de vertrouwde woorden zijn vervangen door een nieuwe vertaling die de oorspronkelijke tekst meer recht moet doen.

Vanavond neemt Marc Heemels ons mee naar de oorsprong van dit oude gebed. Hij zal in zijn inleiding enkele kernwoorden uit het 'Onze Vader' toelichten aan de hand van het boek Exodus: Brood/Manna, Beproeving (bekoring) en het Kwaad/de Boze.

Als een tweede Mozes neemt Jezus zijn leerlingen mee naar ‘de berg.’ Rabbi Jezus geeft daar zijn uitleg van kernteksten uit de Torah. Dan spreekt Hij over het geven van aalmoezen, over vasten en bidden. Bidt dan zo: “Onze Vader…” Hoe zou dit gebed anders kunnen zijn dan een joods gebed? 

Marc Heemels is pastoor in Eygelshoven en docent Hebreeuws en bijbelwetenschappen aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DATUM

Donderdagavond 22 februari 2018

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Sint Jansheem, linkerzij-ingang naast hoofdingang grote Johannes de Doperkerk, Portbeemden 1 Eygelshoven

INLEIDER

Marc Heemels

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers

AANMELDING

Liefst vóór 12 februari 2018

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden. 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.