centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

LUTHER IN ZIJN TIJD

een historische reis naar 1517 

Dit seizoen staan we regelmatig stil bij de viering van 500 jaar Luther. Ook Detlef Rohling, die ook dit jaar weer is ingegaan op onze uitnodiging, heeft zich daardoor laten inspireren. 

Daarbij gaat hij ons blikveld verruimen, door te kijken naar de wereldwijde gebeurtenissen die eveneens in 1517 plaats vonden en die de reformatie in een breder licht bezien. Te denken valt daarbij aan de eerste geldwaarde-theorie die Nicolaus Copernikus in dat jaar heeft  gepresenteerd en de eerste ontmoeting van de kolonialisten met een hoge cultuur in Amerika, de Azteken, eveneens in 1517.
Of het jaar 1517 gezien vanuit de Medici-Paus Leo X. Het zal dus een historische reis zijn naar 1517, met de erbij horende reflecties op de leef- en denkwijze van 500 jaar geleden.

Dat onze inleider deze zomer een reis naar Wittenberg gaat maken zal zeker nog voor een extra dimensie zorgen.

Traditiegetrouw komt Detlef Rohling, op zijn inspirerende en boeiende wijze, de filosofie dichter bij ons brengen. 

Detlef Rohling is docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en het theologisch instituut aldaar.

DATUM

Woensdagmiddag 29 november 2017

TIJD

14:00 – 16:00 uur

LOKATIE

Parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf

INLEIDING

Detlef Rohling

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave voor een kopje koffie of thee met een stuk vlaai.

AANMELDING

Liefst vóór 20 november 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

   

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.