centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

CHRISTENDOM AAN DE WIEG VAN HET ANTISEMITISME

'ZIJN BLOED KOME OVER ONS EN ONZE KINDEREN'

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen mensen vermoord omdat zij Joden waren. Deze meest dramatische gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis was niet iets uit een andere wereld. Alles vond plaats in het hart van ons eigen beschaafde Europa en in een tijd die niet eens zo heel lang achter ons ligt. Het geeft een ongemakkelijk gevoel als we ons moeten realiseren dat deze misdaad alleen kon ontstaan binnen dezelfde cultuur die ons ook nu nog dierbaar is.

Antisemitisme, de haat tegen Joden, geeft niet de volle verklaring van de massamoord die wij Holocaust of Shoah zijn gaan noemen. Er spelen ook andere oorzaken mee. Maar zonder haat was de Holocaust niet mogelijk geweest.

Antisemitisme is niet hetzelfde als het afwijzen van een groep mensen op basis van de Joodse religie, het anti-judaïsme. Ook andere sentimenten een rol. 

Maar zonder religieus anti-judaïsme was antisemitisme nooit tot rijping gekomen. Het anti-judaïsme is een constante factor in het christendom, vanaf de tijd van Jezus zelf tot het heden.

Aan de andere kant is het christendom zonder twijfel ook de bron van waarden als tolerantie en menslievendheid jegens andersdenkenden.

Op dinsdag 7 november 2017 zal Herman van Rens met u op zoek gaan naar de christelijke wortels van het antisemitisme, en naar de christelijke wortels van de genocide op de Joden in de Twintigste Eeuw en van andere massamoorden.

Herman van Rens was dertig jaar werkzaam als huisarts in Beek. Daarna studeerde hij Holocaust- en Genocidewe-tenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen deed hij, samen met zijn vrouw Annelies, archiefonderzoek naar de geschiedenis van de Holocaust in de provincie Limburg. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Vervolgd in Limburg; Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verscheen in een bewerkte uitgave in de serie Maaslandse Monografieën. Momenteel doet het echtpaar van Rens onderzoek naar een grote groep Joodse mannen die in Cosel in Silezië uit de deportatietreinen naar Auschwitz zijn gehaald en zijn omgekomen in Joodse slavenkampen. 

DATUM

Dinsdagavond 7 november 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

De Brug / Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen 

INLEIDER

Herman van Rens

CONTACTPERSOON

Joke Gehlen - Springorum

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers

AANMELDING

Liefst vóór 31 oktober 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

 Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van te voren aan helpen herinneren.