MARKT & MOVIES

Evenals de afgelopen jaren zullen we, samen met de Protestantse Gemeente Heerlen, tussen Carnaval en Pasen naar een zestal films kijken in De Brug bij de Kerk aan het Tempsplein. We doen dat steeds op de ‘marktdinsdagen’ : Markt & Movies......

Het thema waar rondom heen we de films hebben gekozen is:  ‘DE WEG VAN HET LEVEN’, een thema dat vaker terugkomt in ons programma dit seizoen.

De films tonen ons mensen die zich op verschillende trajecten in deze levensweg bevinden. Na afloop van de films is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te praten.

Alle films beginnen steeds om 13:30 uur. 

IL VANGELIO SECONDO MATTEO  

 

(duur van de film: 135 min)

‘Het evangelie volgens Matteüs’ is een Italiaans-Franse zwart-wit speelfilm uit 1964, geregisseerd door Pier Paolo Pasolini. De Italiaans gesproken film behandelt het leven van Jezus zoals dat staat opgetekend in het evangelie volgens Matteüs, maar dan vanuit een communistisch-rooms-katholiek oogpunt.

Pasolini gebruikte dit evangelie als draaiboek en hanteerde slechts letterlijke citaten hieruit in zijn film. De acteurs waren allen amateurs. De rol van Jezus werd vervuld door de Spaans-Catalaanse economiestudent Enrique Irazoqui. Naar laatstelijk bekend thans wonend in Zwolle. 

Een bijzonderheid is dat de moeder van Pasolini de oude Maria speelde. De film werd opgenomen in de Zuid-Italiaanse plaats Matera uit welke plaats de meeste personen voor de film werden gerekruteerd. 

DATUM

Dinsdagmiddag 11 april 2017

TIJD

13:30 - ca. 15:30 uur

LOKATIE

De Brug / Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen

GASTHEER/VROUW

Nelleke de Kruik, Henk van Es of Hanne Maria Minderhout

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave voor de film en €2,50 voor koffie of thee met iets lekkers

AANMELDING

Niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen