MEISTER ECKHART (1260 -1328)

DOMINICAAN, THEOLOOG, FILOSOOF EN MYSTICUS, ACTUEEL IN ONZE TIJD

Gezien de grote belangstelling voor de lezing over Meister Eckhart in maart 2016 willen wij daar in 2017 een vervolg aan geven en nader ingaan op het leven en werk van deze grootste mystieke auteur die de Middeleeuwen hebben voortgebracht.

Na zijn veroordeling door de paus, kort na zijn dood in 1328, was zijn naam eeuwenlang nauwelijks meer bekend. Het was gevaarlijk zich al te vertrouwd met hem te maken. Desondanks werden zijn geschriften in anonieme bloemlezingen of onder andere naam gelezen en verspreid.

In de 19e eeuw is Eckhart herontdekt en het enthousiasme voor zijn mystieke denken is in de 20e eeuw, helemaal na 1950, alleen maar toegenomen. Tegenwoordig herkennen veel mensen zich moeiteloos in Eckharts gewaagde uitspraken over God en zij hebben het gevoel dat

Eckhart de spijker op de kop slaat als hij over God en de wereld spreekt.

In deze lezing wil Rob Pauls de achtergrond van de pauselijke veroordeling onder de loep nemen. De redenen die de Kerk had om deze veroordeling uit te spreken, de directe aanleiding voor het proces, Eckharts reactie daarop en het verloop van het verdere proces inclusief de veroordeling zelf. De 28 stellingen op grond waarvan hij door de Keulse Inquisitie en door de paus te Avignon werd veroordeeld worden nader uitgelegd en met name zullen we zien hoe ze door de Kerk zijn begrepen en hoe ze door Eckhart zelf waarschijnlijk zijn bedoeld. 
Kortom weer voldoende stof voor een boeiende avond. 

Rob Pauls is classicus, volgde de opleiding tot pastor en is onder meer als docent verbonden aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Hij is ook lid van de Programmaraad van De drie ringen.

DATUM

Donderdagavond 06 april 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

De Brug / Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen

INLEIDING

Rob Pauls

CONTACTPERSOON

Peter Bisscheroux

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 

AANMELDING

U kunt zich nog aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding, we zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.