MARKT & MOVIES

Evenals de afgelopen jaren zullen we, samen met de Protestantse Gemeente Heerlen, tussen Carnaval en Pasen naar een zestal films kijken in De Brug bij de Kerk aan het Tempsplein. We doen dat steeds op de ‘marktdinsdagen’ : Markt & Movies...... 

Het thema waar rondom heen we de films hebben gekozen is:  ‘DE WEG VAN HET LEVEN’, een thema dat vaker terugkomt in ons programma dit seizoen.

De films tonen ons mensen die zich op verschillende trajecten in deze levensweg bevinden. Na afloop van de films is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te praten.

Alle films beginnen steeds om 13:30 uur. 

THE FAREWELL PARTY  
(duur van de film: 95 min)

Het zelfstandig mogen beëindigen van een ondraaglijk lijden lijkt de ultieme vorm van zelfbeschikking. Bij ons zijn we inmiddels wel gewend aan de mogelijkheid van euthanasie en zo zelf de regie over ons leven te mogen voeren. Euthanasie is binnen allerlei wettelijke regels, wel mogelijk. Hoewel er door bepaalde groeperingen  nog altijd tegen wordt geageerd, is het voor velen een verworven recht, hetgeen een groot goed is in een vrije samenleving als de onze. In het buitenland ligt de zaak vaak een stuk gecompliceerderDe staat Israël vormt weliswaar een moderne democratische samenleving, maar euthanasie is daar nog steeds verboden.

Deze moeilijke situatie vraagt om een creatieve oplossing voor een groep bewoners van een bejaardentehuis in Jeruzalem. Eén van hen is een begiftigd uitvinder. De bejaarde Yehezkel heeft allerlei apparaten verzonnen om het leven van hem, zijn vrouw en medebewoners een stuk aangenamer te maken. Als Yehezkel ziet dat zijn goede vriend Max ondraaglijk lijdt in zijn ziekenhuisbed slaat de Israëlische kaskraker ‘The Farewell Party’ een serieuzere weg in. Als de autoriteiten niet willen meewerken, dan moet Yehezkel maar met wat slims op de proppen komen. Hij verzint een machine waarmee Max zelf het initiatief neemt om zichzelf een dodelijke dosis pijnstillers toe te dienen. 

‘The Farewell Party’, die alle grote filmprijzen in thuisland Israël binnenhaalde, is in vele opzichten een verademing waar een bevrijding en gepaste anarchie van uitgaat. Het geloof wordt er nooit bijgesleept, al is wel duidelijk dat Yehezkel gelovig is wanneer hij bij een uitvaart een keppeltje draagt. Het gaat hier om een menswaardig bestaan dat religieus vingerwijzen afwijst. De morele issues worden bovendien snel beslecht, omdat het hier niet enkel een keuze tussen twee kwaden betreft. 
Al vlot krijgt de hele vijfenzestigplusgemeenschap lucht van de euthanasiemachine van Yehezkel en melden zich meer partners van zieke terminale patiënten. Het zorgt voor meerdere komische verwikkelingen, die soms wat kluchtig overkomen, maar nooit ten koste gaan van het hart van de personages en de ernst van de thematiek.

DATUM

Dinsdagmiddag 4 april 2017

TIJD

13:30 - ca. 15:30 uur

LOKATIE

De Brug / Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen

GASTHEER/VROUW

Nelleke de Kruik, Henk van Es of Hanne Maria Minderhout

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave voor de film en €2,50 voor koffie of thee met iets lekkers

AANMELDING

Niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen


 

.