PRESENTIEPASTORAAT

AANDACHTIGE  ZORG DOOR ER TE ZIJN

Presentiepastoraat heeft vele gezichten. Van inloophuizen tot geestelijke verzorging in instellingen en organisaties wordt presentie ingezet als methodiek. Zorg door er te zijn. Het meest kenmerkende van deze aanpak is het durven, willen en kunnen aangaan van relaties.

Aloys de Haan geeft een inkijk in de geestelijke verzorging in het verpleeghuis en neemt ons mee in zijn werk als geestelijk verzorger bij en met mensen die wonen in het verpleeghuis. Mensen met een ernstige lichamelijke aandoening of beperking, mensen die dementeren, mensen die herstellende zijn en reactiveren, mensen die palliatieve zorg ontvangen. Hij vertelt over aandacht voor deze gehele mensen en de bijzondere aandacht voor de levens- zingevings- en mogelijk religieuze vragen die bij deze mensen leven op dit, vaak heel moeilijke, traject van hun levensweg.

Aloys de Haan is geestelijk verzorger bij de Cicero zorggroep; hij is van origine pastoraal theoloog, heeft zich verdiept in de spirituele palliatieve zorg. Hij was eerder werkzaam als geestelijk verzorging in  de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, docent en pastoraal werker  onder de straatjeugd bij Stichting Open Deur.

DATUM

Donderdagavond 16 maart 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Andreaskerk, Palestinastraat 326, Heerlen

INLEIDING

Aloys de Haan

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00  inclusief een kopje koffie of thee

AANMELDING

U kunt zich nog aanmelden

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te verzenden.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. We zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.