MARKT & MOVIES

Evenals de afgelopen jaren zullen we, samen met de Protestantse Gemeente Heerlen, tussen Carnaval en Pasen naar een zestal films kijken in De Brug bij de Kerk aan het Tempsplein. We doen dat steeds op de ‘marktdinsdagen’ : Markt & Movies......

 Het thema waar rondom heen we de films hebben gekozen is:  ‘DE WEG VAN HET LEVEN’, een thema dat vaker terugkomt in ons programma dit seizoen.

De films tonen ons mensen die zich op verschillende trajecten in deze levensweg bevinden. Na afloop van de films is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te praten.

Alle films beginnen steeds om 13:30 uur. 

ETRE ET AVOIR

 (duur van de film: 104 min)  

Être et avoir is de documentaire over een Franse plattelands school, die in 2002 in korte tijd de wereld veroverde. Gedurende een heel schooljaar wordt een basisschooltje in de Auvergne gevolgd. 

In de school van slechts één klas, met kinderen van de leeftijden 4 tot 11, heerst de orde van schoolmeester Georges Lopez. Het gevolgde schooljaar is tevens het laatste van Lopez, die daarna met pensioen zou gaan. Alle facetten van het lesgeven komen aan bod. De meester heeft aandacht voor iedere leerling, en de onderlinge relaties. Zo worden beginnende ruzies snel in de kiem gesmoord, en wordt aan een meisje dat achter dreigt te komen extra aandacht gegeven. De documentaire geeft op een zeer persoonlijke en daarom ook vaak emotionele wijze, het dagelijkse leven op een plattelandsschooltje weer. 

De meester blijkt een gave te bezitten de leerlingen op hun gemak te stellen, en geeft ze alle ruimte om ze te laten zijn wie ze zijn. Dat het lesgeven meer behelst dan alleen aandacht voor de vooruitgang in kennis en vaardigheden, blijkt als hij ook uitvoerig met ouders praat over bepaalde problemen van de kinderen. Ook de begeleiding naar een vervolgopleiding is persoonlijk.  

DATUM

Dinsdagmiddag 14 maart 2017

TIJD

13:30 - ca. 15:30 uur

LOKATIE

De Brug / Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen

GASTHEER/VROUW

Nelleke de Kruik, Henk van Es of Hanne Maria Minderhout

CONTACTPERSOON

Nelleke de Kruik

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave voor de film en €2,50 voor koffie of thee met iets lekkers

AANMELDING

Niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen