VRIJMETSELARIJ

een religieus-humanistisch spel rondom het levensmysterie

Sedert haar eerste officiële verschijning in de geschiedenis in 1717 is de vrijmetselarij altijd omgeven met geheimzinnigheid. Ondanks pogingen van de orde dit stigma te doorbreken, blijkt de publieke opinie blijvend hardnekkig argwanend. 

Binnen de broederschap zijn er grote zorgen over de vergrijzing van de orde en het steeds kleiner wordende ledental. Toch kan de vrijmetselarij met zijn methode een hedendaagse invulling geven aan de levensvragen die onverminderd naar een antwoord verlangen in het levensbeschouwelijke vacuüm, dat is ontstaan na de massale leegloop van kerken en de vergaande secularisering van ons land. Een methode die geworteld in de humanistische waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap van alle mensen aan haar beoefenaars tevens een religieus kader kan bieden (maar dat hoeft niet). Een zingevingskader voor de postmoderne mens voor wie de “grote verhalen” afgedaan hebben. 

Tijdens deze avond zal Joris de Lange, voorzittend meester van de Maastrichtse Loge ‘La Persévérance’ een inkijk geven in de wereld van de vrijmetselarij. La Persévérance is, in tegenstelling tot de landelijke tendens, een loge die relatief veel jonge broeders telt en nog ieder jaar gestaag groeit. 

Tegen de achtergrond van het ontstaan van de loge in 1763 en haar ontwikkeling in de geschiedenis, zal de waarde van deze oude methode in de huidige tijd worden onderzocht.

Vanzelfsprekend staat het de aanwezigen vrij aansluitend vragen te stellen.

DATUM

Donderdagavond 16 februari 2017

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

De Brug / Kerk aan het Tempsplein, Tempsplein 14, Heerlen 

INLEIDING

Joris de Lange

CONTACTPERSOON

Peter Bisscheroux

DEELNEMERSBIJDRAGE

€10,00 inclusief kopje koffie of thee

AANMELDING

U kunt zich nog aanmelden!

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier     

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen. 

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.