WIE IS DE MENS, WIE BEN IK?

FILOSOFISCHE ANTROPOLOGIE 

Wat kan ik weten?

Wat moet ik doen?

Wat mag ik hopen? 

Deze drie vragen staan volgens de bekende filosoof Immanuël Kant in het middelpunt van het filosoferen. Toch vat ook hij deze vragen uiteindelijk samen in de cruciale vraag:

Wie is de mens?

De mens is het enige wezen dat vragen stelt naar zichzelf, naar zijn omgeving, naar zijn leven, en zelfs naar dingen die de mens zelf overstijgen. Daarom is de filosofische antropologie een centraal thema binnen de filosofie en alle wetenschappen.

Op deze middag willen wij op zoek gaan naar de mens, dus naar ons zelf. Wat maakt ons tot de wezens die wij zijn? Wat maakt ons uniek en bijzonder (of ook niet)? Welke rol spelen ‘verstand’ en ‘gevoel’ in ons leven? En we kijken ook een stukje vooruit: in welke richting gaat de ontwikkeling, nu wij mensen in een wereld leven die steeds meer door wetenschap en techniek wordt beheerst? 

De zoektocht naar de antwoorden op deze vragenstaat centraal. 

Voor het derde jaar op rij komt Dr. Detlef Rohling, op zijn inspirerende en boeiende wijze, de filosofie dichter bij ons brengen, en samen met ons zoeken naar de raakvlakken tussen de filosofie en ons dagelijks leven.

Dr. Rohling is docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en het theologisch instituut aldaar.

DATUM

Dinsdagmiddag 6 december 2016

TIJD

14:00 - 16:00 uur

LOKATIE

Parochiezaal Nieuwerhagerheide, Hoogstraat 137a, Landgraaf

INLEIDING

Dr. Detlef   Rohling

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

Vrije gave

AANMELDING

Liefst vóór 26 november 2016

U kunt zich aanmelden via onderstaan formulier

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk bedankt voor uw aanmelding, wij zullen u er ongeveer twee weken van tevoren aan helpen herinneren.