MORESNET

 

Wandelend op zoek naar dat wat ons nog herinnert aan de opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje.

Meer dan een eeuw geleden hadden Nederland, België en Duitsland een gemeenschappelijk buurland: Neutraal Moresnet, een volkomen vergeten minilandje dat nu tot Duitstalig België behoort. Het ontstond per ongeluk, maar toch begonnen de paar honderd inwoners zich na enkele jaren een echt volk te voelen. 

Van 1816 tot 1919 had men een eigen hoofdstad (Kelmis) een eigen vlag, een ‘staatshoofd’ (de burgemeester), een verdedigingsmacht  (één veldwachter), een eigen postzegel (twee weken geldig) en eigen nationaal volkslied (in het Esperanto nog wel). Het was 3,5 vierkante kilometer groot. Men vond er zink, stokerijen, cabaretten, bordelen, smokkelaars, filantropen en bossen. 

Door de vrijheid die er heerste en de extreem lage belastingen, trokken al snel duizenden avonturiers van over de hele wereld naar Moresnet. Het groeide uit tot een voorbeeld van hoe mensen uit verschillende landen vreedzaam samen kunnen leven; idealisten wilden er de ideale staat vestigen, doch op dat moment brak de Eerste Wereldoorlog uit en het minilandje werd opgeslokt!

Wat is er van dit landje nu nog te zien ? Wat was de reden dat dit ministaatje kon ontstaan? In 2016 schreef de journalist Philip Dröge een boek over MORESNET en ter gelegenheid van de Boekenweek 2016 verscheen er het essay ZINK van David van Reybrouck. Met behulp van hun geschriften gaan wij op pad. Is er nog iets te zien? Wordt nog ergens naar verwezen?

Geschiedenis … zo recent en zo dichtbij  … daar willen we meer van weten!

DATUM

Zaterdag 29 oktober 2016

TIJD

10:00 - 15:00 UUR

LOKATIE

Parkeerplaats in het Park aan de Schützenstrasse te Kelmis/La Calamine (route naar Park Hotel Kelmis, Schützenstrasse 2, 4720 Kelmis)

MEERIJDEN

Als u wilt meerijden, graag even bellen met Jo Wierts 045 5241804

GIDS

Dhr. Schrymecker, oud leraar aan de lagere school te Kelmis.

CONTACTPERSOON

Jo Wierts

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 15,00 inclusief lunch (exclusief drank)

AANMELDING

Liefst vóór 15 oktober 2016


U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden 

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding, we zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.