BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN 

Evenals vorig jaar geven we vorm aan de oude traditie om met Allerzielen onze dierbare overledenen te eren, en we  doen dat ook nu weer door middel van een Workshop Bloembinden.

 

Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. Het is een gedachtenis uit de westerse rooms-katholieke traditie, maar heeft haar wortels al in de voorchristelijke spiritualiteit. Allerzielen valt op 2 november, de dag na Allerheiligen. Allerzielen is van oorsprong een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn maar in het vagevuur. Dit gebruik stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar dit in 998 voor het eerst werd gevierd. Nu, meer dan duizend jaar later, brengen veel mensen met Allerzielen nog altijd bloemen naar het graf van hun dierbaren.

Trudy Geraets, die onder meer bloembindster is, gaat samen met ons, van bij voorkeur wilde bloemen en materialen uit de natuur, een mooi Allerzielenstuk maken en ze zal ons laten zien hoe de eenvoudigste materialen uit onze directe omgeving tot de prachtigste resultaten kunnen leiden. 

Voor materialen wordt gezorgd, maar u mag natuurlijk gerust takken, bloemen, bessen, zaaddozen of andere versieringen meebrengen die u graag zou willen verwerken in uw bloemstuk. Laat u uitdagen en inspireren en ga bovendien met een uniek bloemwerk naar huis!

LET OP! ER KUNNEN MAXIMAAL 15 MENSEN DEELNEMEN,

 DUS MELDT U ZICH TIJDIG AAN

DATUM

Vrijdagmiddag 28 oktober 2016

TIJD

13:30 - 16:30 uur

LOKATIE

Parochiehuis Nieuwenhagerheide, Hoogstraat 137a Landgraaf

INLEIDING

Trudy Geeraets

CONTACTPERSOON

Orma de Graaf

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 15,00 inclusief een kopje koffie met iets lekkers

AANMELDING

Liefst vóór 18 oktober 2016

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding, wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.