LAUDATO SI'

ENCYCLIEK OVER DE GROTE ECOLOGISCHE PROBLEMEN VAN ONZE TIJD

In 2015 schreef Paus Franciscus de encycliek: Laudato Si’. De encycliek ontleent haar naam aan het zonnelied van Franciscus van Assisi: ‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer’. Franciscus ziet de aarde als ons gemeenschappelijk huis, als een zuster met wie we ons leven delen.

Deze zuster protesteert omdat het natuurlijk leefmilieu ernstig beschadigd wordt door ons onverantwoord gebruik en misbruik van de rijkdommen die God in haar heeft gelegd. Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar zijn, bevoegd om haar te plunderen.

In de joods-christelijke visie is de aarde door God geschapen en hebben wij de opdracht om haar te bewerken en voor haar te zorgen.

In zes hoofdstukken beschrijft de Paus wat er in ons huis gebeurt. Hij geeft enkele oriënterende actiepunten om uit de spiraal van zelfvernietiging  te komen en roept op om de harmonie tussen mens en natuur te herstellen. Een verandering en een nieuwe mentaliteit zijn nodig.

De christelijke spiritualiteit kan een goede bijdrage leveren.

Harry Kerckhoffs zal de encycliek inleiden en in het kort de inhoud aangeven. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over een aantal kernpunten. De nadruk ligt op onze eigen plaats in het geheel.

Harry Kerckhoffs  was Geestelijk Verzorger in VieCurie, ziekenhuis Noord-Limburg.

DATUM

Maandagavond 17 oktober 2016

TIJD

19:30 - 21:30 uur

LOKATIE

Andreaskerk, Palestinastraat 326, Heerlen

INLEIDING

Harry Kerckhoffs

CONTACTPERSOON

Gard Verstegen

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00

AANMELDING

Liefst vóór 7 oktober 2016

U kunt zich aanmelden door het onderstaand formulier in te vullen.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.

Dank u wel voor uw aanmelding, wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.