VRIENDENMIDDAG 2016

BEZOEK AAN SINT HUBERTUSKUNSTCENTRUM GENHOUT

Op de, inmiddels traditionele, 1e zaterdag in oktober, biedt de Sichting Vrienden van De drie ringen haar donateurs dit jaar een bezoek en rondleiding aan, in het Sint Hubertuskunstcentrum in Genhout. Dit kunst-centrum is gevestigd in de kerk van Genhout. Deze kerk is gebouwd in 1936-1937 naar een ontwerp van architect Alphons Boosten en toegewijd aan Sint Hubertus .

Het kunstcentrum bevat het werk van tal van bekende Limburgse kunstenaars die deze kerk een unieke rijkdom aan kunstwerken hebben nagelaten. Zo is er onder meer de dramatische kruisweg in hoog glazuur van Charles Vos, de kleurrijke schildering van het kerkgewelf door Charles Eyck, de glas in lood ramen van Henri Jonas, Max Weis, Jacques Verheyen, Jos Stassen, Jef Scheffers en Yvonne Trippels en tien gebrandschilderde ramen van de glazenier en kunstschilder Joep Nicolas. 

Ook beeldhouwwerk van Frans Vonken, Gene Eggen, Frans Timmermans en Arthur Spronken kunt u er bewonderen. In de dagkapel van deze kunstvolle kerk en in de aangrenzende voormalige pastorie bezoeken we ook de expositie van het Montfortaans Erfgoed. Dit is een unieke collectie van gevarieerde (kunst)voorwerpen die merendeels te maken hebben met religie en met de geschiedenis van de congregaties van de Montfortanen.

Na afloop van de rondleiding sluiten we deze kunstrijke middag natuurlijk af met koffie/thee en een lekker stuk vlaai en voor de liefhebbers een glas wijn.

Houdt u rekening met het volgende:

Parkeren is mogelijk in de directe nabijheid van de kerk;

Sommige delen van de expositie zijn alleen via enkele trappen te bereiken.

DATUM

Zaterdag 1 oktober 2016

TIJD

13:30 - 16:30 uur

LOKATIE

Sint Hubertus Kunstcentrum, Hubertusstraat 60, Genhout

CONTACTPERSOON

Peter Bischeroux, voorzitter Stichting Vrienden van De drie ringen.

KOSTEN

Geen, maar zorg wel dat uw donatie aan de Stichting Vrienden van De drie ringen voor 15 september op de rekening van de Stichting Vrienden van De drie ringen staat.

AANMELDEN

Voor DONATEURS: 

U moet zich wel even hieronder aanmelden, anders weten we niet op hoeveel mensen we mogen rekenen.

Voor NOG NIET DONATEURS: 

U kunt nog altijd donateur worden en zich hieronder aanmelden. Donateur word je zo.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Hartelijk dank voor uw donatie en uw aanmelding. Wij zullen u er ongeveer een week van tevoren aan helpen herinneren.